Avtal för lån av elevdator

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här godkänner du avtalet för lån av elevdator

Kunskapsförbundet Väst erbjuder elever, att genom lån, disponera en elevdator under sin studietid. Med elevdator menas i detta fall en HP Chromebook eller en PC. Vilken dator du som elev får låna beror på vilken kurs eller program du läser. En elevdator ska ses som ett läromedel och är avsedd att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet varje skoldag under hela utbildningsperioden.

För att kvittera ut en elevdator krävs ett godkännande av detta avtal samt skolans gällande regler och riktlinjer. Genom godkännandet accepteras villkoren i avtalet. Godkänt avtal ses även som en kvittens att man har lånat en elevdator. Vid återlämning makuleras avtalet. Personuppgifter i avtalet skyddas enligt GDPR. Läs mer om villkoren i e-tjänsten.

Saknar du BankID? Hämta och skriv ut avtalet på "Hämta blankett" och lämna in det underskrivna avtalet till IT-handledaren vid datorutlämningen.

Frågor om e-tjänsten

Jessica Göransson, IT-handledare
jessica.goransson@kunskapsforbundet.se
0520-52 42 17

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa